Klauzula informacyjna RODO dla Małego Sopotu

Przetwarzania danych osobowych i monitoring wizyjny

#1
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest B20 Spółka z o.o., ul. Brzeźna 20, 86-300 Grudziądz, NIP 8762464647.

#2
Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich w Obiekcie przy ulicy Chodkiewicza 10 w Iławie i usług dodatkowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Obiekcie, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.

#3
Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a)-c) RODO.

#4
Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.

#5
Monitoring wizyjny jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i odbywa się poprzez zapis obrazu kamer przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz Obiektu.

#6
Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od chwili ich utrwalenia.

#7
W szczególnych sytuacjach Administrator może udostępnić Pani/Pana dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. policji).

#8
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

#9
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.

#10
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione lub przekazane, w szczególności, następującym kategoriom odbiorców:

- firmom transportowym, taksówkarskim i kurierskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
- firmom świadczącym usługi dodatkowe dla Gości,
- firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,
- firmom świadczącym obsługę prawną,
- firmom świadczącym usługi marketingowe.

#11
W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

#12
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych (IOD) możliwy jest poprzez adres poczty elektronicznej info@malysopot.pl