Mały Sopot w pandemii COVID-19

Główne procedury bezpieczeństwa

#1
Meldowany Gość zostanie poproszony o ustną zgodę na zmierzenie temperatury termometrem bezdotykowym. W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego i/lub objawów chorobowych pracownik recepcji może odmówić zameldowania Gościa.

#2
Każdy apartament jest gruntownie sprzątany, dezynfekowany i wietrzony przed przyjazdem Gościa. Wietrzenie odbywa się m.in. poprzez włączenie maksymalnej mocy rekuperatora na okres nie krótszy niż 30 minut.

#3
Apartamenty są regularnie ozonowane, nie rzadziej niż raz na tydzień. Na indywidualne życzenie Gościa wybrany apartament może zostać poddany ozonowaniu przed przyjazdem.

#4
Pomieszczenia wspólne, w tym szczególnie winda, klatka schodowa, ogród zimowy, recepcja są dezynfekowane codziennie.

#5
Pracowników obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej na terenie obiektu.

Procedura zapobiegawczo-interwencyjna

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u pracownika lub Gościa, który przebywa w obiekcie, osoba taka zostanie poddana czasowej izolacji w sali konferencyjnej przy recepcji, do czasu podjęcia dalszych działań medycznych i/lub sanitarno-epidemiologicznych.

Zabezpieczenia techniczne

#1
Każdy pokój posiada własny przenośny klimatyzator powietrza z ekologicznym czynnikiem chłodzącym R290, który odprowadza ciepłe powietrze przez ścianę zewnętrzną budynku.
Klimatyzowane powietrze nie miesza się między pokojami.

#2
Każdy pokój posiada niezależny ścienny rekuperator powietrza, który
automatycznie wymienia i oczyszcza powietrze na świeże przez ścianę zewnętrzną budynku. Wymiania powietrza między pokojami jest ograniczona tym samym do minimum.

#3
Na każdej kondygnacji oraz w recepcji i przy wejściu znajdują się dozowniki do dezynfekcji wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.

#4
Ogólnodostępne WC wyposażono w podajnik jednorazowych ręczników papierowych oraz medyczną baterię umywalkową (tzw. łokciową).

#5
Odkurzanie obiektu odbywa się za pomocą centralnego odkurzacza, co całkowicie eliminuje wyrzut powietrza z odkurzacza do sprzątanego pomieszczenia.