Projekt UE

B20 Sp. z o.o., właściciel marki Mały Sopot Boutique & Féminin®, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Centrum Wypoczynku Kobiety Ciężarnej”.

Celem projektu jest stworzenie nowego, innowacyjnego produktu turystycznego a zarazem wyróżniającego się miejsca wypoczynkowego dla kobiet w ciąży. Wzrost konkurencyjności firmy B20 Sp. z o.o. nastąpi właśnie poprzez stworzenie Centrum Wypoczynku Kobiety Ciężarnej (CWKC).

CWKC rozwija także narzędzia, które wpisują się w rozwój inteligentnych specjalizacji w obszarze promocji zdrowia kobiet w ciąży. Dotyczy to wykorzystania wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz sposobów zwiększania możliwości życiowych człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu świadomości społecznej i obecnego stanu wiedzy (state-of-the-art). Przedsięwzięcie wpisuje się całościowo w obszar inteligentnej specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Ekonomia wody”, która poza m.in. rozwojem turystyki i rekreacji obejmuje również aspekt zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebę rozbudowywania profilaktyki zdrowotnej. W konsekwencji projekt CWKC wpisuje się również w nową, planowaną inteligentną specjalizację Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Zdrowe życie".

Wartość projektu: 1.248.037,43 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 809.000,00 zł
Realizacja projektu zakończyła się w lutym 2021 r.